Lääkkeet

Ikääntyminen lisää herkkyyttä lääkkeiden haittavaikutuksille

Ikääntymisen myötä lääkkeiden vaikutukset voivat muuttua monella eri tavalla, pääosin munuaisten ja maksan toiminnan heikentymisen johdosta. Useimmiten seurauksena on lisääntynyt herkkyys, ja siten suurentunut haittavaikutusten riski. Jos lisäksi käytät useita lääkkeitä samanaikaisesti, haittavaikutuksia voi aiheutua myös lääkkeiden yhteisvaikutuksista.

Erittyminen ja hajoaminen heikentyvät

Kun munuaistesi toiminta heikkenee, kehosi ei enää pysty erittämään lääkkeitä yhtä tehokkaasti kuin munuaisten toiminnan ollessa normaali. Tällöin lääkkeet kertyvät helpommin kehoosi, mikä voimistaa niiden vaikutusta ja voi johtaa haittavaikutuksiin.

Samalla tavalla myös maksasi kyky hajottaa tiettyjä lääkkeitä heikkenee ikääntyessäsi. Sen vuoksi jotkin rasvaliukoiset lääkkeet, kuten esimerkiksi tietyt unilääkkeet tai rauhoittavat valmisteet, voivat viipyä kehossasi pidempään, mikä lisää haittavaikutusten riskiä.

Vatsa reagoi herkemmin

Iän karttuessa mahalaukun limakalvon tarjoama suoja hapanta mahansisältöä vastaan heikkenee. Kipua ja tulehdusta lievittävät lääkkeet, kuten asetyylisalisyylihappo (esim. Aspirin®) ja ns. varsinaiset tulehduskipulääkkeet (esim. Voltaren®, Ibumax®) voivat heikentää mahalaukun suojaa entisestään, mikä voi johtaa mahaavaan tai verenvuotoihin. Tämän vuoksi ikääntyville suositellaan usein mieluummin parasetamolia (Panadol®, Pinex®).

Väsymys, huimaus ja kaatumisriski

Masennusta hoidetaan usein lääkkeillä, jotka sisältävät sitalopraamia, sertraliinia tai mirtatsapiinia (nk. SSRI-lääkkeet). Näiden lääkkeiden tavallisia haittavaikutuksia ovat esimerkiksi väsymys, huimaus, päänsärky ja uniongelmat. Niillä voi olla myös verenpainetta laskeva vaikutus, mikä lisää kaatumisriskiä.

Tavallinen rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden aiheuttama haittavaikutus on väsymys käyttöä seuraavana päivänä. Sinulla voi myös esiintyä huimausta, tasapaino-ongelmia tai lihasten voimattomuutta. Nämäkin haittavaikutukset lisäävät kaatumisriskiä.

Lisääntynyt verenpaineen laskun riski

Ikääntyminen vaikuttaa kehosi kykyyn ylläpitää verenpaine normaalilla tasolla.
Tämäntapaiset muutokset voivat lisätä herkkyyttäsi sellaisille lääkkeille, joilla on verenpainetta laskeva vaikutus. Alhainen verenpaine voi puolestaan aiheuttaa huimausta, jolloin voit tuntea olosi huteraksi tai jopa pyörtyä.

Lääkkeet voivat vaikuttaa toisiinsa

Tiettyjä lääkkeitä ei saa ottaa samanaikaisesti, siillä lääkkeet voivat vaikuttaa toistensa tehoon ja yhdessä aiheuttaa haittavaikutuksia. Myös ilman reseptiä ostettavissa olevat lääkkeet ja rohdosvalmisteet/luontaistuotteet voivat vaikuttaa reseptilääkkeiden tehoon. Kerro siis aina lääkärille tai apteekissa mitä muita lääkkeitä käytät tai saatat käyttää.

Joidenkin lääkkeiden haittavaikutusten yleisyys lisääntyy iän myötä

Fimean antamien tietojen perusteella useisiin lääkkeisiin liittyy kohonnut haittavaikutusten riski iäkkäillä. Tästä syystä tiettyjen lääkkeiden käyttöä olisi vältettävä, elleivät ne ole ehdottoman tarpeelliset. Käänny lääkärin puoleen, jos saat haittavaikutuksia käyttämistäsi lääkkeistä.

Lähde: Finto.fi, Fimea.